Monographs

54 Titles

All Books

Perspektywa prorozwojowej adaptacji gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur z uwzględnieniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu

Mariola Grzybowska-Brzezińska, Wiesława Lizińska, Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Dominika Kuberska
November 8, 2022

Ekologicznego uwarunkowania działalności przedsiębiorstw

Renata Marks-Bielska, Stanisław Bielski, Dagmara K. Zuzek, Aleksandra Puch
November 8, 2022

Przemysł 4.0: implikacje dla rynku pracy

Magdalena Wysocka
November 6, 2022

Warunki rozwoju gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur w kontekście Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zbigniew Brodziński, Małgorzata Juchniewicz, Renata Marks-Bielska, Zbigniew Nasalski
November 6, 2022

Rozwój rynku nieruchomości a preferencje mieszkaniowe pokolenia Z

Mariola Grzybowska-Brzezińska, Dominika Kuberska
September 20, 2022

Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego

Alicja Sekuła, Joanna Nucińska
December 30, 2021

Inwestycje rzeczowe w praktyce gospodarczej

Paweł Merło
December 20, 2021

Narzędzia promocji w komunikacji marketingowej

Adam Rudzewicz, Jacek Michalak, Paweł Merło
December 16, 2021

Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe produkcji bydła

Dariusz Ambroziński, Emilia Bojkowska, Zbigniew Brodziński
September 29, 2021

Jakość w działalności gospodarczej

Katarzyna Chrobocińska, Kamil Decyk, Radosław Szulc
April 8, 2021

Marnotrawstwo żywności: studium zarządzania łańcuchem żywnościowym

Bożena Garbowska, Monika Radzymińska, Sylwia Tarczyńska
March 25, 2021

Finansowo-zarządcze aspekty sprawozdawczości przedsiębiorstw

Anna Bartoszewicz, Renata Burchart, Joanna Dynowska
January 11, 2021

Wybrane aspekty zarządzania wodą i powierzchnią ziemi ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego

Anna Hakuć-Błażowska, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Konrad Turkowski
January 5, 2021

Finanse przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka rynku surowców

Konrad Szydłowski, Karol Wojtowicz, Marek Szturo
December 19, 2020

Ubezpieczenia komunikacyjne

Justyna Witkowska
December 10, 2020

Konsument w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Kinga Karpińska, Anna Matel, Anna Protasiewicz
February 20, 2018
Tom I

Problemy Gospodarki Światowej

Ilona Pietryka, Magdalena Kuczmarska
October 5, 2017
Tom IV

Problemy Gospodarki Światowej

Ilona Pietryka, Magdalena Kuczmarska
October 5, 2017
Tom II

Problemy Gospodarki Światowej

Ilona Pietryka, Magdalena Kuczmarska
October 5, 2017
Tom V

Problemy Gospodarki Światowej

Ilona Pietryka
October 5, 2017
Tom VI

Problemy Gospodarki Światowej

Ilona Pietryka
May 1, 2017
1-50 of 54