Bulletins

15 Titles

All Books

2/2019

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu

Ilona Pietryka, Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
December 17, 2019
10/2019

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
June 30, 2019
1/2019

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu

Ilona Pietryka, Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
June 30, 2019
9/2019

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
February 28, 2019
2/2018

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu

Ilona Pietryka, Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
December 31, 2018
8/2018

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
September 30, 2018
7/2018

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
June 30, 2018
1/2018

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu

Ilona Pietryka, Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
June 30, 2018
6/2018

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
January 31, 2018
1/2017

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu

Ilona Pietryka, Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
December 31, 2017
5/2017

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
September 30, 2017
4/2017

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
May 31, 2017
3/2017

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
January 31, 2017
2/2016

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
September 30, 2016
1/2016

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
June 30, 2016