Ocena kondycji finansowej wybranych podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce (na przykładzie klubów piłki nożnej i gmin)

Authors

Artur Wyszyński
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0002-3326-7399
Jarosław Skorwider-Namiotko
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0002-2401-2204

Keywords:

klub piłki nożnej, Ekstraklasa, jednostka samorządu terytorialnego, gmina, kondycja finansowa, bankructwo, nadwyżka operacyjna, budżet, ryzyko

Synopsis

W monografii przedstawiono problematykę oceny kondycji finansowej nietypowych podmiotów publicznych i prywatnych na przykładzie zawodowych klubów piłki nożnej oraz gmin w Polsce w latach 2017-2019. Badaniu poddano podmioty, które w większości nie są samowystarczalne i wymagają systematycznego dofinansowania ze strony sponsorów (kluby piłkarskie) lub budżetu państwa (gminy), a ich działalność jest nastawiona na zaspokajanie potrzeb pewnych zbiorowości. W pracy przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania i oceny stanu finansów wybranych jednostek oraz zaproponowano sposoby pomiaru ich kondycji finansowej. Zaprezentowano tu autorskie narzędzia w postaci modelu predykcji bankructwa klubów piłkarskich i zestawu wskaźników do oceny kondycji finansowej gmin. Mają one za zadanie monitorować stan finansów z punktu widzenia osób zarządzających tymi jednostkami. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły konieczność tworzenia niestandardowych narzędzi pomiaru, które muszą być dostosowane do celu prowadzonych analiz i odbiorców tych informacji. Z tych powodów nie w każdych warunkach mierniki dokładniejsze, ale bardziej skomplikowane w liczeniu mogą znaleźć zastosowanie.

Downloads

Published

December 9, 2020

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.