Przemysł 4.0: implikacje dla rynku pracy

Authors

Magdalena Wysocka
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6485-3334

Keywords:

rynek pracy, polaryzacja rynku pracy, Przemysł 4.0, technologie cyfrowe, model kompetencji

Synopsis

Każda rewolucja technologiczna wywiera wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Tak też jest z obecnie dokonującą się czwartą rewolucją nazywaną także Przemysłem 4.0. Jednym z obszarów oddziaływania zmian technologicznych jest rynek pracy. W tym kontekście interesujące są pytania o przyszłość pracy i zatrudnienie, polaryzację miejsc pracy, likwidowane i powstające zawody, możliwości i kierunki uczenia się i doskonalenia zawodowego, a także o konsekwencje ekonomiczne i społeczne wynikające z implementacji najnowszych technologii. Próbą odpowiedzi na stawiane pytania jest przedkładana monografia. Zawarto w niej także projekty modeli kluczowych kompetencji kierowników, potencjalnych kierowników oraz pracowników eksploatacyjnych pracujących w podmiotach działających w 11 branżach cyfrowego rynku pracy.

Downloads

Published

November 6, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.