Narzędzia promocji w komunikacji marketingowej

Authors

Adam Rudzewicz
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-7807-9375
Jacek Michalak
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-8803-8182
Paweł Merło
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6881-2852

Keywords:

marketing, komunikacja, promocja, reklama, Internet

Synopsis

Problematyka komunikacji marketingowej wiąże się z głębokimi przeobrażeniami w technologii i infrastrukturze komunikacyjnej. Jednocześnie wzrasta znaczenie stosunków międzyludzkich w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem.

Nasilająca się konkurencja rynkowa stwarza coraz większe trudności w funkcjonowaniu firm i podnosi wymagania w zakresie efektywnej komunikacji z rynkiem. Celem opracowania było przedstawienie kompendium wiedzy z zakresu promocji i stosowanych narzędzi w komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi w ujęciu tradycyjnym (prasa, radio, telewizja, etc.), jak i nowoczesnym (szeroko pojmowana wirtualizacja). Należy przy tym zauważyć, iż jest to podział bardzo umowny, w którym granica pomiędzy nimi coraz bardziej się zaciera.

Promocja odgrywa zasadniczą rolę jako element strategii marketingowej firmy. Jej istotą jest proces komunikacji, polegający na przekazywaniu informacji na temat oferty firmy potencjalnym odbiorcom. Działania promocyjne ukierunkowane są przede wszystkim na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, zachęcenie do kupna oferowanych usług i uzyskanie przewagi nad konkurencją.

W monografii opisano tradycyjne narzędzia promocji, takie jak reklama, public relations, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, czy marketing bezpośredni. Są one wykorzystywane z powodzeniem od kilkudziesięciu lat. Globalizacja, zmienność procesów rynkowych, dynamiczny rozwój technologii i nieograniczony dostęp do informacji sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą nieustannie dostosowywać się do nowych warunków działania. Postęp technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikatorów internetowych wywołuje u przedsiębiorców coraz większe zainteresowanie. Stąd potrzeba charakterystyki Internetu jako nowego medium komunikacyjnego, które ma duży wpływ na działania marketingowe. Internet sprawia, że komunikacja marketingowa przenosi się w coraz większym stopniu do środowiska wirtualnego. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie mediów społecznościowych, chatboty – jako zautomatyzowany sposób obsługi klienta oraz marketing szeptany (word of mouth).

Zastosowanie innowacyjnych technologii otwiera możliwości innego spojrzenia na środki masowego przekazu. Aktualne możliwości e-promocji sprawiają, że powstaje gigantyczne narzędzie biznesowe w rękach specjalistów od marketingu.

Downloads

Published

December 16, 2021

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.