Wybrane problemy zarządzania zrównoważonym rozwojem w gminach województwa warmińsko-mazurskiego

Authors

Agnieszka Stanowicka
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0002-0004-8288
Lucyna Szulc
Independent researcher
Emilia Wencel
Independent researcher

Keywords:

rozwój zrównoważony, rozwój lokalny, zarządzanie gminą

Synopsis

Celem monografii jest ocena wybranych problemów zarządzania zrównoważonym rozwojem gminy, zaś celem badań, których wyniki w niej przedstawiono była ocena działalności JST w zakresie zrównoważonego rozwoju pod kątem uwarunkowań lokalnych i finansowych, a także ocena wykorzystania strategii działalności inwestycyjnej w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. W opracowaniu dokonano krytycznego przeglądu piśmiennictwa na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju, przeanalizowano dane wtórne oraz przeprowadzono dwa badania ankietowe w gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Zauważono, że poziom zrównoważonego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego istotnie odbiega od średniego poziomu, osiąganego w innych województwach w Polsce. Realizacja zrównoważonego rozwoju w badanym województwie została oceniona nisko pod względem wykorzystywania dostępnych możliwości. Oceniono też możliwości inwestycyjne i zdolności do finansowania wydatków inwestycyjnych w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego ponieważ uznano, że istotną determinantę zrównoważonego rozwoju gminy stanowi jej działalność inwestycyjna. Najwięcej problemów rozwojowych gmin zidentyfikowano w obszarze gospodarczym, gospodarki mieszkaniowej i w zakresie ochrony zdrowia.

Downloads

Published

December 30, 2020

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.