Wiedza w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń w kontekście budowania wartości konsumenckiej oraz planów emerytalnych usługi ubezpieczeniowej

Authors

Andrzej Grzebieniak
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0002-9620-0036

Keywords:

wiedza w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń, wartość konsumencka w usługach ubezpieczeniowych, zachowania klientów na rynku usług ubezpieczeniowych, emerytalne aspekty ubezpieczeń na życie

Synopsis

Celem naukowo-badawczym monografii jest przybliżenie odbiorcom m.in. znaczenia wiedzy ubezpieczeniowej w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń, problematyki zachowań konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych, oraz określenie, w jakim stopniu usługi ubezpieczeniowe mogą oferować rozwiązania w zakresie dodatkowych planów emerytalnych realizowanych w ramach w trzeciego filaru emerytalnego.

Monografia została podzielona na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano niezbędną wiedzę, jaką musi posiadać zakład ubezpieczeń, aby sprostać wymaganiom konsumentów usługi ubezpieczeniowej nie tylko w zakresie wartości w postaci zabezpieczenia finansowego na okoliczność zrealizowania się ryzyka ubezpieczeniowego, ale także zaspokojenia ich coraz bardziej zindywidualizowanych oczekiwań i potrzeb, jakości niezależnie od poziomu cenowego produktu, czy też profesjonalnej obsługi. W rozdziale drugim przedstawiono potrzeby konsumentów usług ubezpieczeniowych, które koncentrują się przede wszystkim na otrzymaniu usługi wysokiej jakości i spełniającej w pełni ich potrzeby. Oczekiwania te zostaną spełnione, jeśli oferowane usługi ubezpieczeniowe będą wypełniać podstawowe zasady ochrony ubezpieczeniowej, czyli zasadę powszechności, zasadę pełności oraz zasadę realności. W im większym stopniu zasady te zostaną spełnione przez zakłady ubezpieczeń, tym wyższa będzie jakość oferowanych przez nich usług ubezpieczeniowych. W rozdziale trzecim opisano oferowane przez zakłady ubezpieczeń produkty ubezpieczeniowe, które akumulują i pomnażają oszczędności, czyli produkty, które mogą być wykorzystane w budowaniu dodatkowych planów emerytalnych. Takie emerytalne aspekty wykazują opisane w monografii wybrane produkty ubezpieczeń na życie.

Downloads

Published

December 21, 2020

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.