Przetwarzanie danych i uczenie maszynowe w języku Python. Aplikacje w ekonomii i zarządzaniu

Authors

Paweł Baranowski
University of Lodz
http://orcid.org/0000-0002-4860-3578
Wirginia Doryń
University of Lodz
http://orcid.org/0000-0001-7112-4295

Keywords:

przedsiębiorstwo, ekonometria, Python, automatyzacja procesów biznesowych, uczenie maszynowe, maszynowe pobieranie stron internetowych, przetwarzanie tekstu

Synopsis

W XXI wieku obserwujemy gwałtowny wzrost ilości danych, a wraz z nim rosnące znaczenie zaawansowanych metod ich analizy. W niniejszej książce prezentujemy wybrane techniki przetwarzania danych wraz z ich ilustracją w języku Python. Rozpoczynamy od wprowadzenia do automatyzacji procesów biznesowych. Z założenia nie wymagamy od Czytelników doświadczenia w programowaniu, stąd też w pierwszej części książki dokonujemy wprowadzenia do programowania w języku Python. 
W drugiej części książki przechodzimy do omówienia zagadnień związanych z wykorzystaniem języka Python do automatyzacji procesów pozyskiwania i przetwarzania danych. W szczególności dokonujemy przeglądu literatury i prezentujemy rozwiązania dotyczące maszynowego pobierania stron internetowych oraz przetwarzania tekstu. Omawiamy ponadto wybrane techniki uczenia maszynowego - klasyfikację oraz regresję. Prezentacji tych technik towarzyszą przykłady własnych badań leżących na styku ekonomii, finansów, zarządzania i ekonometrii. Prezentowane badania są możliwe do szybkiego wdrożenia w praktyce przetwarzania danych w małych i średnich przedsiębiorstwach.  

Downloads

Published

December 1, 2020

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.