Metaekonomia w badaniach młodych naukowców

Authors

Dariusz Turek
Warsaw School of Economics
https://orcid.org/0000-0002-0084-3396
Marcin Kawko
Warsaw School of Economics
https://orcid.org/0000-0002-1493-4918

Keywords:

metaekonomia, filozofia ekonomii, ekonomia szczęścia, wartości w ekonomii, pandemia COVID-19

Synopsis

Jak zauważył w latach 70. XX wieku Ernst Schumacher „przedmiot nauk ekonomicznych jest zbyt wąski, zbyt fragmentaryczny, by mogły odpowiedzieć na pytania rzeczywiście ważne. Dlatego ekonomia musi być uzupełniona i wzbogacona metaekonomią”. Na wskazany postulat Szumachera, na kartach niniejszej pracy, młodzi ekonomiści zaprezentowali swoje przemyślenia i analizy dotyczące wybranych problemów współczesności. Podjęli m.in. rozważania na temat szczęścia – jego roli w życiu człowieka oraz jako celu gospodarowania. Starali się również odpowiedzieć na pytanie czy ekonomia powinna dalej – w zgodzie ze swoim neoklasycznym założeniem – podążać ku matematyzacji, czy raczej powinna zwrócić się ku ważniejszym wartościom, w których centrum stoi dobrostan człowieka. Przyjrzeli się również bardzo aktualnym problemom – czyli wpływowi pandemii COVID-19 na gospodarkę. Oprócz wymiaru ekonomicznego, autorzy dokonali również próby opisu zjawiska pandemii przez pryzmat różnych założeń teoretycznych i szkół ekonomicznych. Z tych analiz wyłonił się ciekawy pejzaż inspirujących wątków i problemów, które mogą zaciekawić kolejnych badaczy i doprowadzić do stawiania nowych pytań o naturę zjawisk ekonomicznych.

Monografia w swym ogólnym wymiarze jest zatem zbiorem różnego rodzaju refleksji o charakterze teoretycznym, etyczny i praktycznym nad ekonomią i działalnością gospodarczą. W swoich analizach autorzy w ciekawy sposób starali się odejść od ograniczających szablonów ekonomii neoklasycznej, podążając ku refleksjom o charakterze filozoficznym, etycznym, kulturowym i społecznym.

Downloads

Published

September 30, 2021

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.