Problem zmiennej jednostki odniesienia w przestrzennych badaniach ekonomicznych

Authors

Michał Bernard Pietrzak
Nicolaus Copernicus University in Toruń
http://orcid.org/0000-0002-9263-4478

Keywords:

problem zmiennej jednostki odniesienia, problem sposobu podziału przestrzeni, problem skali, agregacja przestrzenna, mikrozależności i makrozależności przestrzenne

Synopsis

Praca dotyczy problemu zmiennej jednostki odniesienia. W ramach problemu zmiennej jednostki odniesienia rozpatrywane są osobno dwa zagadnienia, problem sposobu podziału przestrzeni oraz problem skali (poziomu agregacji). Istota obydwu problemów określona została w literaturze w kontekście możliwości uzyskania odmiennych wyników badań na skutek zmiany układu jednostek terytorialnych lub w wyniku wykonania procesu agregacji danych.
Problem sposobu podziału przestrzeni opisany jest w literaturze jako problem związany z otrzymywaniem różnych wyników na podstawie analizy danych przestrzennych w zależności od wyboru układu jednostek terytorialnych, jednak w ramach tego samego poziomu agregacji (Openshaw, Taylor, 1979, s. 128; Openshaw, 1984b, s. 8). Natomiast problem skali określany jest jako problem związany z uzyskaniem odmiennych wyników badań pod wpływem zmiany poziomu agregacji danych przestrzennych (Openshaw, Taylor, 1979, s. 128; Openshaw, 1984b, s. 8).
Celem pracy jest opracowanie nowego podejścia metodologicznego do identyfikacji problemu zmiennej jednostki odniesienia, w tym problemu podziału przestrzeni oraz problemu skali w przestrzennych badaniach ekonomicznych. Właściwe zrozumienie tych problemów i ich uwzględnienie w prowadzonych przestrzennych badaniach ekonomicznych ma istotny wpływ na otrzymywane wyniki.

Downloads

Published

December 31, 2018

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-83-62049-32-5