Współpraca transgraniczna: motywacje, procesy i ograniczenia. Doświadczenia polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej

Authors

Iwona Michalina Batyk
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://orcid.org/0000-0002-6230-7441

Keywords:

polsko-rosyjska współpraca transgraniczna, współpraca gospodarcza, euroregion, programy finansowania współpracy transgranicznej, Obwód Kaliningradzki

Synopsis

W opracowaniu dokonano analizy polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji, procesów i ograniczeń, jakie towarzyszą rozwojowi tej współpracy. Zawiera ono podstawowe informacje na temat istoty, form i kształtowania się współpracy transgranicznej, a także przesłanki i uwarunkowania rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej oraz instrumenty finansowego wsparcia. Szczególna uwaga skierowana jest na wymiar gospodarczy, jako istotny obszar polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej. W monografii opisano ekonomiczne aspekty współpracy regionalnej, a także korzyści wynikające z polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej oraz bariery w polsko-rosyjskich relacjach gospodarczych.

Downloads

Published

October 26, 2020