10 Titles
Cover for Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości
Angelika Andrzejczyk
March 10, 2018
Cover for Konsument w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Konsument w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Kinga Karpińska, Anna Matel, Anna Protasiewicz
February 20, 2018
Cover for Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu
1/2017
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu
Ilona Pietryka, Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
December 21, 2017