Catalog

94 Titles

Perspektywa prorozwojowej adaptacji gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur z uwzględnieniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu

Mariola Grzybowska-Brzezińska, Wiesława Lizińska, Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Dominika Kuberska
November 8, 2022

Ekologicznego uwarunkowania działalności przedsiębiorstw

Renata Marks-Bielska, Stanisław Bielski, Dagmara K. Zuzek, Aleksandra Puch
November 8, 2022

Przemysł 4.0: implikacje dla rynku pracy

Magdalena Wysocka
November 6, 2022

Warunki rozwoju gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur w kontekście Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zbigniew Brodziński, Małgorzata Juchniewicz, Renata Marks-Bielska, Zbigniew Nasalski
November 6, 2022

Rozwój rynku nieruchomości a preferencje mieszkaniowe pokolenia Z

Mariola Grzybowska-Brzezińska, Dominika Kuberska
September 20, 2022

Inwestycje rzeczowe w praktyce gospodarczej

Paweł Merło
December 20, 2021

Narzędzia promocji w komunikacji marketingowej

Adam Rudzewicz, Jacek Michalak, Paweł Merło
December 16, 2021

Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe produkcji bydła

Dariusz Ambroziński, Emilia Bojkowska, Zbigniew Brodziński
September 29, 2021

Jakość w działalności gospodarczej

Katarzyna Chrobocińska, Kamil Decyk, Radosław Szulc
April 8, 2021

Marnotrawstwo żywności: studium zarządzania łańcuchem żywnościowym

Bożena Garbowska, Monika Radzymińska, Sylwia Tarczyńska
March 25, 2021

Finansowo-zarządcze aspekty sprawozdawczości przedsiębiorstw

Anna Bartoszewicz, Renata Burchart, Joanna Dynowska
January 11, 2021

Wybrane aspekty zarządzania wodą i powierzchnią ziemi ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego

Anna Hakuć-Błażowska, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Konrad Turkowski
January 5, 2021

Finanse przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka rynku surowców

Konrad Szydłowski, Karol Wojtowicz, Marek Szturo
December 19, 2020

Ubezpieczenia komunikacyjne

Justyna Witkowska
December 10, 2020
2/2019

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu

Ilona Pietryka, Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
December 17, 2019
10/2019

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

Sławomir Czech
June 30, 2019
1/2019

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu

Ilona Pietryka, Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
June 30, 2019
1-50 of 94