Catalog

108 Titles

Zielone kompetencje w przedsiębiorstwach przemysłowych: perspektywa menadżerów

Agata Sudolska, Michał Marek Lewandowski, Justyna Łapińska
December 31, 2023

Czynniki kształtujące bezpieczeństwo energetyczne Polski

Stanisław Bielski, Renata Marks-Bielska, Kamila Piórkowska
December 27, 2023

Perspektywa funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych w warunkach realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu (na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego)

Mariola Grzybowska-Brzezińska, Wiesława Lizińska, Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Dominika Kuberska, Renata Marks-Bielska
November 7, 2023

Wrażliwość polskiej gospodarki na zmiany wywołane pandemią COVID-19

Jarosław M. Nazarczuk, Marlena Cicha-Nazarczuk, Karolina Szczepańska
December 31, 2022

Kompetencje i zawody przyszłości: perspektywa Krajowych Klastrów Kluczowych

Justyna Łapińska, Agata Sudolska, Piotr Kryjom, Marek Zinecker
December 15, 2022

Perspektywa prorozwojowej adaptacji gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur z uwzględnieniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu

Mariola Grzybowska-Brzezińska, Wiesława Lizińska, Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Dominika Kuberska
November 8, 2022

Ekologicznego uwarunkowania działalności przedsiębiorstw

Renata Marks-Bielska, Stanisław Bielski, Dagmara K. Zuzek, Aleksandra Puch
November 8, 2022

Warunki rozwoju gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur w kontekście Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zbigniew Brodziński, Małgorzata Juchniewicz, Renata Marks-Bielska, Zbigniew Nasalski
November 6, 2022

Przemysł 4.0: implikacje dla rynku pracy

Magdalena Wysocka
November 6, 2022

Rozwój rynku nieruchomości a preferencje mieszkaniowe pokolenia Z

Mariola Grzybowska-Brzezińska, Dominika Kuberska
September 20, 2022

Inwestycje rzeczowe w praktyce gospodarczej

Paweł Merło
December 20, 2021

Narzędzia promocji w komunikacji marketingowej

Adam Rudzewicz, Jacek Michalak, Paweł Merło
December 16, 2021

Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe produkcji bydła

Dariusz Ambroziński, Emilia Bojkowska, Zbigniew Brodziński
September 29, 2021

Jakość w działalności gospodarczej

Katarzyna Chrobocińska, Kamil Decyk, Radosław Szulc
April 8, 2021

Marnotrawstwo żywności: studium zarządzania łańcuchem żywnościowym

Bożena Garbowska, Monika Radzymińska, Sylwia Tarczyńska
March 25, 2021

Finansowo-zarządcze aspekty sprawozdawczości przedsiębiorstw

Anna Bartoszewicz, Renata Burchart, Joanna Dynowska
January 11, 2021

Wybrane aspekty zarządzania wodą i powierzchnią ziemi ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego

Anna Hakuć-Błażowska, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Konrad Turkowski
January 5, 2021
1-50 of 108