Books in Polish

54 Titles

All Books

Ekologicznego uwarunkowania działalności przedsiębiorstw

Renata Marks-Bielska, Stanisław Bielski, Dagmara K. Zuzek, Aleksandra Puch
November 8, 2022

Perspektywa prorozwojowej adaptacji gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur z uwzględnieniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu

Mariola Grzybowska-Brzezińska, Wiesława Lizińska, Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Dominika Kuberska
November 8, 2022

Warunki rozwoju gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur w kontekście Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zbigniew Brodziński, Małgorzata Juchniewicz, Renata Marks-Bielska, Zbigniew Nasalski
November 6, 2022

Przemysł 4.0: implikacje dla rynku pracy

Magdalena Wysocka
November 6, 2022

Rozwój rynku nieruchomości a preferencje mieszkaniowe pokolenia Z

Mariola Grzybowska-Brzezińska, Dominika Kuberska
September 20, 2022

Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego

Alicja Sekuła, Joanna Nucińska
December 30, 2021

Inwestycje rzeczowe w praktyce gospodarczej

Paweł Merło
December 20, 2021

Narzędzia promocji w komunikacji marketingowej

Adam Rudzewicz, Jacek Michalak, Paweł Merło
December 16, 2021

Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe produkcji bydła

Dariusz Ambroziński, Emilia Bojkowska, Zbigniew Brodziński
September 29, 2021

Wybrane aspekty ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID-19

Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Andrzej Grzebieniak , Wioletta Magdalena Pacholarz
July 5, 2021

Jakość w działalności gospodarczej

Katarzyna Chrobocińska, Kamil Decyk, Radosław Szulc
April 8, 2021

Wybrane aspekty zarządzania wodą i powierzchnią ziemi ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego

Anna Hakuć-Błażowska, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Konrad Turkowski
January 5, 2021

Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości

Angelika Andrzejczyk
March 10, 2018

Konsument w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Kinga Karpińska, Anna Matel, Anna Protasiewicz
February 20, 2018
Tom III

Problemy Gospodarki Światowej

Ilona Pietryka, Magdalena Kuczmarska
October 5, 2017
Tom I

Problemy Gospodarki Światowej

Ilona Pietryka, Magdalena Kuczmarska
October 5, 2017
Tom IV

Problemy Gospodarki Światowej

Ilona Pietryka, Magdalena Kuczmarska
October 5, 2017
Tom II

Problemy Gospodarki Światowej

Ilona Pietryka, Magdalena Kuczmarska
October 5, 2017
1-50 of 54