Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu

Authors

Adam P. Balcerzak
Nicolaus Copernicus University
http://orcid.org/0000-0003-0352-1373
Michał Moszyński
Nicolaus Copernicus University
http://orcid.org/0000-0003-1197-8744

Keywords:

spin-off, spin-out

Synopsis

Monografia jest owocem rozważań powstałych w trakcie wdrażania w okresie od 1 września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku projektu pt. „Promocja przedsiębiorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim”.

Downloads

Published

December 31, 2011

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-83-62049-10-3

Date of first publication (11)

2011