Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki

Authors

Adam P. Balcerzak
Nicolaus Copernicus University
http://orcid.org/0000-0003-0352-1373
Michał Moszyński
Nicolaus Copernicus University
http://orcid.org/0000-0003-1197-8744

Synopsis

Księga pamiątkowa z okazji pięćdziesięciolecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu.

Downloads

Published

December 31, 2009

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-83-62049-01-1

Date of first publication (11)

2009