Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy

Authors

Adam P. Balcerzak
Nicolaus Copernicus University
http://orcid.org/0000-0003-0352-1373

Keywords:

przedsiębiorstwo oparte na wiedzy

Synopsis

Celem książki jest próba zmierzenia się z kwestiami, które istotnie wpływają na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. W niniejszej pracy postawiono następujące pytania badawcze: (1) w jaki sposób efektywne gospodarowanie wiedzą może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa?; (2) jak nowe uwarunkowania związane z rozwojem gospodarki wiedzy wpływają na skuteczność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy?; (3) jakie nowe sposoby komunikacji z klientem przedsiębiorstwa występują w warunkach gospodarki opartej na wiedzy?

Downloads

Published

March 31, 2014

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-83-937843-2-5

Date of first publication (11)

2014