Market and state in socio-economic order: a brief review of theories

Authors

Anna E. Jurczuk
University of Bialystok
Piotr Pysz
University of Finance and Management in Białystok

Keywords:

classical economics, Marxism, ordoliberalism, economic order, institutional analysis

Synopsis

The purpose of this paper is to present the views of various schools of economic thought on the sources of the institutional order of economies. The premises of the theories of constituted and spontaneous economic orders are taken as the criteria on the basis of which the sources of an institutional order are identified. In order to meet the research objectives, the paper present, on the basis of the theoretical notions of constituted and spontaneous economic orders, the views on the sources of institutional order in capitalism within the last 250 years, i.e. from the times of Adam Smith until the present day. Main results indicate that, the classical/neoclassical model of economic order, interpreted here as the ideal one, is arise by itself as a result of market interaction. In contradistinction to the above ultraliberal model of economic order is the consistently centralised model deriving from the Marxist tradition. A synthesis of the strictly liberal and the centralised models is the ordoliberal model of economic order. As regards the course of market interactions and the auto-formation of spontaneous rules of an economic order resulting from the market operations, it is a par exellence liberal concept. On the other hand, from the consistently centralised model it borrows the idea of top-down dictation of economic order principles by the political government. This synthesis constitutes ordoliberalism and implies a feedback between the constituted and spontaneous rules of economic order.

References

Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Brackmann, M. (2017). Das Kapital und sein Mehrwert. Handelsblatt, 13-17. 04.
Brus, W. (1971). Funktionsprobleme der sozialistischen Wirtschaft. Frankfurt: Suhrkamp Verlag.
Erhard, L. (2005). Die Prinzipien der deutschen Wirtschaftspolitik. Orientierungen zur Wirtschafts - und Gesellschaftspolitik, Heft 104.
Eucken, W. (1989). Die Grundlagen der Nationalökonomie. Berlin-Heidelberg-New York- London-Paris-Tokyo-Hong Kong: Springer Verlag.
Eucken, W. (2004). Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Tübingen: Mohr Siebeck.
Eucken, W. (2005). Nationalökonomie wozu?. Stuttgart: Klett-Cota.
Galbraith, J. K. (2011). Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Godłów-Legiędź, J. (2016). System naturalnej wolności Adama Smitha. Studia ekonomiczne, No. 1.
Godłów-Legiędź, J., Puliński, W. (2008). Teoria zatrudnienia Johna M. Keynesa w świetle rozwoju teorii naturalnej stopy bezrobocia. In U. Zagóra-Jonszta (ed.). Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – Keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Grabska, A., Moszyński, M., Pysz, P. (2014). Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD. Toruń: Instytut badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Grzesiuk, K. (2014). Powstanie i ewolucja modelu homo economicus. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Tom 6(42), No. 2.
Hayek, F.A. von (2003). Recht, Gesetz und Freiheit. Tübingen: Mohr Siebeck.
Hertner, P. (1984). Wirtchaftspolitik des Faschismus in Italien. In Dieter Cassel (ed.). Wirtschaftspolitik im Systemvergleich. München: Verlag Franz Vahlen.
Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kornai, J. (1985). Niedobór w gospodarce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Mączyńska, E., Pysz, P. (2016). Liberalizm, neoliberalizm, ordoliberalizm. Ekonomista, No. 2.
Moszyński, M. (2016). Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Pysz, P. (2008). Społeczna gospodarka rynkowa – ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. Warszawa: PWE.
Röpke, W. (1994). Die Lehre von der Wirtschaft. Bern-Stuttgart-Wien: Verlag Paul Haupt.
Schumpeter, J. A. (1993). Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.
Sloterdijk, P. (2014). Die schrecklichen Kinder der Neuzeit. Handelsblatt, 18-20.04.
Smith, A. (1989). Teoria uczuć moralnych. Warszawa: PWN.
Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Downloads

Published

January 11, 2018

Details about this monograph

Date of first publication (11)

2018

doi

10.24136/eep.wp.2018.2