Ways of protection from noise pollution in railway and tramway infrastructure

Authors

  • Paulina Szabłowska Cracow University of Technology
  • Maciej Rochel Cracow University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.24136/tren.2020.003

Keywords:

railway, tramway, infrastructure, noise pollution

Abstract

The paper presents various ways of protection from traffic noise used in railway infrastructure in Poland. The sources of noise in rail and tram transport were discussed. Also commonly found solutions on the railway network were analyzed such as noise barriers and rail dampers. Modern tram surfaces have been presented as one of the noise protection methods in the tram infrastructure. In the tram infrastructure a noise protection method was presented in the form of tram track lubricators on sharp curves. In addition, the effectiveness of noise protection methods was assessed on the basis of tests and research.

References

Enviromental noise guidelines for European Region, World Health Organization, Copenhagen 2018

Marczak P. (2012) ″Zagrożenia hałasem wybrane zagadnienia”, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Sejmu, Warszawa

Kotus J. Modelowanie wybranych źródeł hałasu

Czyczuła W., Kożuch B. (2015) ″Hałas w otoczeniu linii kolejowych - porównanie hałasu emitowanego przez EMU 250 (pendolino) i inne pociągi kursujące po centralnej magistrali kolejowej”

King W.F. (1977) ″On the role of aerodynamically generated sound in determining radiated noise levels of high speed trains”, Journal of Sound and Vibration, 54 (3), pp. 361-378

Bohatkiewicz J., Hałucha M., ″Pomiary i analizy hałasu kolejowego”, www.edroga.pl [Dostęp: 03.11.2019]

Polak K. (2018) ″Sposoby minimalizacji emisji hałasu kolejowego w aglomeracji miejskiej”

Dyrekcja generalna ds. polityk wewnętrznych Unii, Departament Polityczny B: Polityka strukturalna i polityka spójności, Transport i Turystyka, ″Ograniczenie hałasu kolejowego”, Bruksela 2012

Makosz E., Kowalczyk K., Dudzikowski Ł. (2014) ″Sposoby ochrony środowiska przed hałasem przy inwestycjach liniowych, część 2 - nowoczesne metody ochrony przed hałasem od inwestycji liniowych. Inne niż ekrany akustyczne sposoby redukcji hałasu i drgań od inwestycji liniowych kolejowych”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa

Tomaszewski F., Wojciechowska E. (2011) ″Transport kolejowy a ochrona środowiska”, Technical Transactions, Zeszyt 4, Kraków

Zbiciak A., Kraśkiewicz C., Lipko C., Oleksiewicz W. (2016) ″Viscoelastic dynamic models of resilient elements used in railway tracks”, IPICSE-2016, MATEC Web of Conferences 86, DOI:10.1051/matecconf/20168601015

Dumitriu M., I. Cruceanu C. (2017) ″On the Rolling Noise Reduction by Using the Rail Damper”, Journal of Engineering Science and Technology Review 10(6)(2017) 87-95

Lechowska L. (2018) ″Ograniczenie hałasu tramwajowego. Wybrane zagadnienia”, Tramwaje Warszawskie

Lubcon - materiały producenta [Dostęp: 06.11.2019]

Effect and Function of Green Tracks, Institute of Agricultural and Urban Ecological Projects affiliated to Humboldt-University Berlin (IASP)

www.skyscrapercity.com [Dostęp: 04.11.2019]

Targosz J., Adamczyk J. (2012) ″Badania i ocena wibroaktywności konstrukcji torowisk tramwajowych stosowanych w Polsce”, Logistyka 3/2012

Zariczny J., Grulkowski S. (2009) Efektywność działania smarownic a redukcja hałasu generowanego na łukach linii tramwajowych”, Technika Transportu Szynowego 9/2009

Kostečka J. (2017) ″Noise measurement protocol” 5/2017, Brno

Żuchowski R. (2019) Pomiary hałasu w sąsiedztwie torowiska tramwajowego na pętli Słoneczna przy al. Korfantego w Katowicach, EkoSound, Sosnowiec

www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-torowisko-na-obozowej-zazieleni-sie-rozchodnikiem-56340.html [Dostęp: 10.11.2019]

Adamczyk J. (2013) Problemy z ekranami akustycznymi”, Przegląd Komunikacyjny 12/2013

Downloads

Published

2020-03-31

Issue

Section

Articles