Causes and methods of applying building protection from the impact of rail-transport

Authors

  • Magdalena Filipiak WIP Projekt Sp. z o.o. Warszawa
  • Jan Targosz Stanislaw Staszic AGH University of Science and Technology in Krakow

DOI:

https://doi.org/10.24136/tren.2019.003

Keywords:

vibrations, vibro-insulation, sound insulation, material-to-material vibrations

Abstract

The paper presents an attempt to unify the issue of acoustic vibro-insulation used in the design of buildings and its impact on the building structure based on a calculation example. While the methodology of selection and methods of acoustic insulation of buildings from airborne traffic noise, as well as methods of limiting the structure vibrations to acceptable levels are widely recognised and applied, there is no generally accepted methodology of limiting the secondary noise that can be generated in buildings as a result of vibrations transmitted through the ground to the foundations and structure of the building (so-called ground-borne noise or re-radiated noise).

References

Engel Z., Panuszka R. (1989) Podstawy akustyki, Wyd. AGH, Kraków

Sadowski J. (1971) Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Wyd. Arkady, Warszawa

Kisilowski J., Strzyżakowski Z., Woroszył S. (1985) Metoda modelowania zjawisk dynamicznych układu mechanicznego pojazd-tor-otoczenie, Archiwum Inżynierii Lądowej, tom XXXI

Univeristy of Southampton, Ground Vibration and Ground-Borne Noise from Trains, https://www.southampton.c.uk/engineering/research/groups/dynamics/rail/ground_vibration.page [access: October 2018]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami

PN-B-02151-2:2018-1 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Arup, Impacts of Tunnels in the UK, 01 June 2015, http://chelsea4crossrail2.co.uk/wp-content/uploads/2015/12/Impacts-of-Tunnels-in-the-UK-Arup.pdf [access: October 2018]

MTR Corporation Limited, West Island Line Environmental Impact Assessment, October 2008, https://www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_1532008/EIA-pdf/S4.pdf [access: October 2018]

California Department of Transportation (Caltrans), Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro), SR 710 North Study. Groundborne Noise and Vibration Impacts, November 2014, http://www.dot.ca.gov/dist07/resources/env docs/docs/710study/draft_eireis/Groundborne%20Noise%20and%20Vibration%20Impacts/SR%20710%20Groundborne%20Noise%20Vibration%20Impacts.pdf [access: October 2018]

PN-B-02170:2016-12+Ap1/2017-10 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Targosz J. (2013) Wibroizolacja torowisk tramwajowych, Logistyka 3/2014, pp. 6296-6303

Stecz P. (2014) Wpływ działania na budynki długotrwałych obciążeń dynamicznych generowanych przejazdami pociągów metra. Rozprawa doktorska, Kraków 2014, Biblioteka Cyfrowa Pol. Krakowskiej, https://suw. biblos. pk. edu. pl/ resources /i4/i7/i2/i2/i0 /r47 220/ Stecz P.Wpływ Dzialania.pdf [access: October 2018]

Farrat VCAS-DG-Buidling Vibration Isolation-17a. Building Vibration Isolation Systems. Vibration control for buildings andstructures, www.farrat.com/wp-ntent/uploads/2017/11 /VCAS-DG-Building-Vibration-Isolation-17a-WEB.pdf, [access: October 2018]

Mason Industries Inc, https://mason-ind.com/spring-isolators/ [access: October 2018]

Davis D. (2010) A Review of Prediction Methods for Ground-Borne Noise due to Construction Acitivities, Proceedings of 20th International Congress in Acoustics, ICA 2010, Sierpień 2010, Sydney, Australia

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, wraz z Załącznikiem Krajowym PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, wraz z Załącznikiem Krajowym PN-EN 1997-1:2008/NA październik 2011

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru, wraz z Załącznikiem Krajowym PN-EN 1991-1-4: 2008/NA wrzesień 2010

website: www.tines.pl

website: www.calenberg-ingenieure.com

website: Farrat-DG-building vibration isolation-17a, www.farrat .com/wp-content/uploads/2017/11, [access: October 2018]

https://mason-ind.com/spring-isolators [access: October 2018]

Downloads

Published

2019-12-31

Issue

Section

Articles