Janiszewski, D. (2022) “Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce”, Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 1(2), pp. 59–69. doi: 10.24136/sepia.2022.009.