Mróz, S. (2022) “Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej w Polsce”, Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 1(2), pp. 47–58. doi: 10.24136/sepia.2022.008.