Mróz, Sylwia. 2022. “Faktoring Jako źródło Finansowania działalności Gospodarczej W Polsce”. Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne 1 (2):47-58. https://doi.org/10.24136/sepia.2022.008.