Janiszewski, D. (2022). Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 1(2), 59–69. https://doi.org/10.24136/sepia.2022.009