Mróz, S. (2022). Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej w Polsce. Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 1(2), 47–58. https://doi.org/10.24136/sepia.2022.008