(1)
Mróz, S. Faktoring Jako źródło Finansowania działalności Gospodarczej W Polsce. sepia 2022, 1, 47-58.