Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce

Authors

  • Dominik Janiszewski Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/sepia.2022.009

Keywords:

źródła finansowania, kredyt bankowy, pożyczka, działalność gospodarcza, kapitał

Abstract

Istota i znaczenie rozwoju przedsiębiorstw ma bezdyskusyjny wpływ na rozwój dzisiejszej gospodarki oraz poziom jej innowacyjności. Jedną ze strategicznych barier, mających wpływ na ich rozwój są ograniczenia kapitałowe. Deficyt kapitału ma ogromny wpływ na konkurencyjność firmy oraz na generowane przez nią dochody. Kierowanie działalnością na teraźniejszym rynku wymaga systematycznego dostosowywania się do warunków, które się zmieniają. Aby osiągnąć te wymagania, podmioty gospodarcze wdrażają innowacje. Umożliwia to osiągnięcie oraz za-chowanie przewagi konkurencyjnej, a także stanowi podstawę sukcesu przedsiębiorstwa. Jednak inwestowaniu w organizację towarzyszy zwiększony poziom ryzyka jak również podwyższone zapotrzebowanie finansowe. Celem pracy jest próba oceny istotności i znaczenia środków pochodzących z kredytów. W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz przeprowadzono badania ankietowe i dokonano ich analizy. Dodatkowo scharakteryzowano najważniejsze rodzaje kredytów, jakie są aktualnie dostępne dla przedsiębiorstw w Polsce.

References

Chęciński S., Źródła finansowania inwestycji w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 2015;

Drobny P. Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw?, K. Przybylska (red.), PWN. Warszawa 2014;

Kokot-Stępień P., Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2016 ;

Korzeb Z., Kredyty bankowe dla przedsiębiorców, [w:] J. Koleśnik (red.) Bankowość detaliczna. Difin, Warszawa, 2016;

Latoszek E., Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE, jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa, 2008;

Nowak D., Rola i znaczenie kredytu kupieckiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Szczecin 2014;

Próchicka-Grabias I., I., Szelągowska, Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce.

Wybrane aspekty. Warszawa: CeDeWu, 2016.

Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.)

Pozyskaj finansowanie https://pozyskajfinansowanie.pl/finansowanie-startupow-jakie-masz-mozliwosci.

Downloads

Published

2022-06-17

How to Cite

Janiszewski, D. (2022). Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 1(2), 59–69. https://doi.org/10.24136/sepia.2022.009

Issue

Section

Articles