Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej w Polsce

Authors

  • Sylwia Mróz Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/sepia.2022.008

Keywords:

faktoring, źródła finansowania, kapitał, działalność gospodarcza

Abstract

Działalność gospodarcza, która chce utrzymać się na rynku, powinna rozwijać się oraz na bieżąco dbać o swoją kondycję finansową. Przedsiębiorstwa mają znikome możliwości zdobywania środków finansowych na funkcjonowanie, gdyż banki opornie świadczą takim pod-miotom wsparcia. W głównej mierze przyczynami tego są zbyt krótka historia działalności organizacji bądź jej brak oraz wysokie ryzyko kapitałowe. W związku z tym firmy poszukują innowacyjnych źródeł finansowania. Jedną z takich możliwości jest faktoring, który jest nietrudno osiągalny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zaprezentowanie pozycji faktoringu jako postępowego źródła dotowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

References

Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2008.

Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.

Hanisz R.N., Niekonwencjonalne źródła i formy finansowania przedsiębiorstw, red., WSB w Dąbrowie Górniczej 2006.

Mojak J., Obrót wierzytelnościami, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001.

Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Forma krótkoterminowego finansowania działalności, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2005.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm..

ABC Faktoringu ? podstawowe cechy, https://www.podatki.biz/artykuly/20_39.htm [dostęp 15.05.2022]

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw w 2020r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2020-roku,2,16.html [dostęp 15.05.2022].

Faktoring. Rodzaje faktoringu -przewodnik po usługach, https://paniala.pl/wiedza/faktoring-rodzaje-faktoringu-przewodnik-po-uslugach/ [dostęp 15.05.2022]

Faktoring w Polsce, http://faktoring.pl/faktoring-w-polsce/ [dostęp 15.05.2022].

Jaki rodzaj faktoringu będzie najkorzystniejszy dla Twojej firmy? https://nfg.pl/blog/jaki-rodzaj-faktoringu-bedzie-najkorzystniejszy-dla-twojej-firmy [dostęp 15.05.2022].

Polski Związek Faktoringu, http://faktoring.pl/ [dostęp 15.05.2022].

Rodzaje faktoringu, https://6krokow.pl/rodzaje-faktoringu/ [dostęp 15.05.2022].

Downloads

Published

2022-06-17

How to Cite

Mróz, S. (2022). Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej w Polsce. Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 1(2), 47–58. https://doi.org/10.24136/sepia.2022.008

Issue

Section

Articles