Dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw z branży kosmetycznej

Authors

  • Agata Bonecka Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Anna Tulikowska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Krzysztof Cabaj Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/sepia.2022.007

Keywords:

ochrona środowiska, Corporate Social Responsibility, RBC, raport niefinansowy

Abstract

Celem artykułu jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska prezentowanych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw z branży kosmetycznej. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące branży kosmetycznej i jej wpływ na środowisko naturalne, a także zbadano na podstawie raportów niefinansowych odpowiedzialność za środowisko realizowane w praktyce na podstawie dwóch spółek akcyjnych notowanych na giełdzie, poprzez ocenę podejmowanych przez nich działań w zakresie ochrony środowiska.

References

Binda A., Recykling i ochrona środowiska - "złote zasady" przy projektowaniu opakowań produktów kosmetycznych, Opakowanie, nr 9/2013.

Dymowski J., Szymańska M., CSR raport specjalny. Społeczna odpowiedzialność biznesu, dodatek dystrybuowany wraz z ?Brief? 2009.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiej i Rady o ujawnianiu informacji niefinansowych dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy z 22.10.2014.

Grzybowski M., Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku, w: Społeczna odpowiedzialność współczesnego marketingu. Materiały konferencyjne, red. T. Kamiński, W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 2004.

Karwowski M., Propozycja struktury opisu modelu biznesu w sprawozdaniu z działalności, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 163.

Kazojć K., Powiązania między public relations a społeczną odpowiedzialnością biznesu, ?Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki? 2012, z 4: Teoria i praktyka zrządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, red. P. Bartkowiak, T. Bernat.

Kosowska G., Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł.,, Kasela M., Ossowski M., Zagrożenia chemiczne w trakcie pracy kosmetyczki, [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2021.

Kosowska G., Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł., Kasela M., Ossowski M., Zagrożenia chemiczne w trakcie pracy kosmetyczki, [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska, Lublin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2021.

Macioł D., Kordus K., Śpiewak R., Kosmetyki do cery trądzikowej dostępne w drogeriach: Analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych, Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny, Kraków 2012.

Mańkowska-Wróbel L. Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, UE w Katowicach, Handel wewnętrzny, Katowice 2014.

PKO Bank Polski S.A, Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie, Biuro strategii i analiz międzynarodowych, Wrzesień 2020.

Projekt dyrektywy Komisji Europejskiej o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju z 21.04.2021.

Raport Rynek usług kosmetycznych w Polsce Trendy, kierunki rozwoju, strategie i metody działania, questus, Warszawa/Łódź, marzec 2012.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.).

www.gov.pl/web/funduszy-regiony/raportowanie-spoleczne(dostęp 14.03.2022).

www.www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/(dostęp 25.03.2022).

www.globalcosmed.eu.pl(dostęp 26.03.2022).

www.commplace.pl (dostęp 09.05.2022).

Downloads

Published

2022-06-17

How to Cite

Bonecka, A., Tulikowska, A., & Cabaj, K. (2022). Dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw z branży kosmetycznej. Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 1(2), 33–46. https://doi.org/10.24136/sepia.2022.007

Issue

Section

Articles