Rozwój raportowania niefinansowego w Polsce

Authors

  • Anna Kołazińska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Iwona Szlachcic Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Adrianna Wolska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/sepia.2022.005

Keywords:

raportowanie niefinansowe, Corporate Social Responsibility

Abstract

W artykule omówiono kwestie dotyczące raportowania niefinansowego, które stało się obowiązkowe dla dużych przedsiębiorców od 2017 roku w Polsce. Praca omawia podstawy prawne, zmiany, jakie zaszły w raportowaniu ESG oraz nowe standardy, jakie zostały wprowadzone. Autorki poruszają także temat statystyk, z których jasno wynika rosnący trend raportowania niefinansowego również wśród tych podmiotów, które nie zostały do tego zobowiązane. Koniec niniejszego artykułu zwieńczony został informacjami na temat organizowanego od 2007 roku konkursu zrównoważonego rozwoju, w  ramach którego sprawdzane są raporty niefinansowe za poszczególne lata.

References

Błaszczak A., Nie ma ucieczki od odpowiedzialności [w:] Biznes odpowiedzialny w Polsce, wyd. Parkiet, Warszawa 2019.

Dziawgo D., Znaczenie raportowania pozafinansowego w opinii inwestorów indywidualnych [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.

Fijałkowska, Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową dyrektywą UE 2014/95/EU jako wyzwanie dla przedsiębiorstw [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.

Piechola, M. Ibisz, Saire C., Osowiecka M., Raportowanie ESG w praktyce ? na co musisz się przygotować w związku z nową dyrektywą i zmianami regulacyjnymi w zakresie raportowania?, Deloitte, Warszawa 2021.

Piłacik J., Raportowanie społecznej odpowiedzialności w kontekście dyrektywy Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, vol. 15, No.2/1,

Raporty niefinansowe w Polsce 2016, CRSinfo, Warszawa 2016.

Raporty niefinansowe w Polsce 2017, CRSinfo, Warszawa 2018.

Sikacz H., Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw-przegląd badań [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.

Sobczyk M., Zakres pojęciowy terminu ?informacja niefinansowa? jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw [w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, nr 89.

Szadziewska A. , Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 369, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław .

Zyznyrska-Dworczak B., Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 285, Katowice 2016.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217).

Dyrektywa 2014/95/UE

Obowiązek raportowania niefinansowego ESG, https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/spolki/5175887,Obowiazek-raportowania-niefinansowego-ESG.html (dostęp: 05.04.2022).

Znamy zwycięzców Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021, http://raportyzr.pl/znamy-zwyciezcow-konkursu-raporty-zrownowazonego-rozwoju-2021/ (dostęp: 10.04.2022).

Downloads

Published

2022-06-17

How to Cite

Kołazińska, A., Szlachcic, I., & Wolska, A. (2022). Rozwój raportowania niefinansowego w Polsce. Studia Ekonomiczne, Prawne I Administracyjne, 1(2), 5–20. https://doi.org/10.24136/sepia.2022.005

Issue

Section

Articles