Głuszak, Michał, Jarosław Czerski, and Robert Zygmunt. 2018. “Estimating Repeat Sales Residential Price Indices for Krakow”. Oeconomia Copernicana 9 (1):55-69. https://doi.org/10.24136/oc.2018.003.