Pukin, P. “Wpływ Wprowadzenia Euro Na Handel państw członkowskich Unii Monetarnej”. Catallaxy, Vol. 4, no. 2, Sept. 2019, pp. 113-22, doi:10.24136/cxy.2019.007.