[1]
P. Pukin, “Wpływ wprowadzenia euro na handel państw członkowskich unii monetarnej”, cxy, vol. 4, no. 2, pp. 113-122, Sep. 2019.