Olejnik, Łukasz W. (2017) “Determinanty poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej”, Catallaxy, 2(1), pp. 5-12. doi: 10.24136/cxy.v2i1.1.