Pukin, P. (2019) “Wpływ wprowadzenia euro na handel państw członkowskich unii monetarnej”, Catallaxy, 4(2), pp. 113-122. doi: 10.24136/cxy.2019.007.