Szewczyk, Jarosław. 2021. “Euroscepticism in the Visegrád Group”. Catallaxy 6 (2):49-63. https://doi.org/10.24136/cxy.2021.004.