Pukin, Paulina. 2019. “Wpływ Wprowadzenia Euro Na Handel państw członkowskich Unii Monetarnej”. Catallaxy 4 (2), 113-22. https://doi.org/10.24136/cxy.2019.007.