OLEJNIK, ŁUKASZ W. Determinanty poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej. Catallaxy, v. 2, n. 1, p. 5-12, 30 Jun. 2017.