PUKIN, P. Wpływ wprowadzenia euro na handel państw członkowskich unii monetarnej. Catallaxy, v. 4, n. 2, p. 113-122, 3 Sep. 2019.