Pukin, P. (2019). Wpływ wprowadzenia euro na handel państw członkowskich unii monetarnej. Catallaxy, 4(2), 113-122. https://doi.org/10.24136/cxy.2019.007