(1)
Pukin, P. Wpływ Wprowadzenia Euro Na Handel państw członkowskich Unii Monetarnej. cxy 2019, 4, 113-122.