[1]
Pukin, P. 2019. Wpływ wprowadzenia euro na handel państw członkowskich unii monetarnej. Catallaxy. 4, 2 (Sep. 2019), 113-122. DOI:https://doi.org/10.24136/cxy.2019.007.