Synchronizacja cykli koniunkturalnych wybranych państw byłej Jugosławii ze strefą euro

Main Article Content

Daniel Ravinskij
http://orcid.org/0000-0002-3890-6532

Abstract

Motywacja: Zgodnie z teorią optymalnych obszarów walutowych R. Mundella, synchronizacja cykli koniunkturalnych jest niezbędna dla uczestników strefy walutowej. Kryterium to nie jest wymienione w formalnych wymaganiach przystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) do strefy euro, więc jest często pomijane w analizie przygotowań państw członkowskich do przyjęcia wspólnej waluty.


Cel: Celem niniejszego artykułu jest analiza stopnia synchronizacji koniunktury czterech państw byłej Jugosławii z koniunkturą strefy euro. Państwa byłej Jugosławii są na różnym etapie integracji europejskiej i konwergencji z gospodarką unijną, więc stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych między państwami również jest inny.


Materiały i metody: W niniejszym artykule użyto szeregi czasowe PKB i produkcji przemysłowej strefy euro i czterech państw byłej Jugosławii (Słowenii, Chorwacji, Serbii i Macedonii), które zdekomponowano używając dwukrotnie filtru górnoprzepustowego Hodricka–Prescotta. Następnie zidentyfikowano cykle klasyczne, cykle odchyleń i punkty zwrotne, które były podstawą analizy synchronizacji cykli.


Wyniki: Wsród analizowanych państw byłej Jugosławii, gospodarka Słowenii jest dobrze zsynchronizowana z gospodarką strefy euro. W przypadku Chorwacji wystąpiła słaba synchronizacja w kategorii produkcji przemysłowej. W przypadku Serbii i Macedonii wykazano dość słabą synchronizację w każdej kategorii, zwłaszcza PKB, na co wskazywał niższy poziom współczynnika korelacji oraz dodatkowe cykle koniunkturalne.

Article Details

How to Cite
Ravinskij, D. (2018). Synchronizacja cykli koniunkturalnych wybranych państw byłej Jugosławii ze strefą euro. Catallaxy, 3(2), 89-101. https://doi.org/10.24136/cxy.2018.004
Section
Articles

References

Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., i Walczyk, K. (2012). Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro. Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Warszawa: SGH.
Artis, M., Krolzig, H., i Toro, J. (2004). The European business cycle. Oxford Economic Papers, 56(1). doi:10.1093/oep/56.1.1.
Burns, A.F., i Mitchell, W.C. (red.). (1946). Measuring business cycles. Cambridge: NBER.
Canova, F., i Schlaepfer, A. (2015). Has the Euro-mediterranean partnership affected mediterranean business cycles? Journal of Applied Econometrics, 30(2). doi:10.1002/jae.2364.
Darvas, Z., i Szapáry, G. (2008). Business cycle synchronization in the enlarged EU. Open Economies Review, 19(1). doi:10.1007/s11079-007-9027-7.
de Haan, J., Inklaar, R., i Jong-A-Pin, R. (2008). Will business cycles in the euro area converge? A critical survey of empirical research. Journal of Economic Surveys, 22(2). doi:10.1111/j.1467-6419.2007.00529.x.
Eurostat. (2018). Pobrane 20.05.2018 z http://ec.europa.eu/eurostat.
Frankel, J.A., i Rose, A.K. (1998). The endogeneity of the optimum currency area criteria. The Economic Journal, 108(449). doi:10.1111/1468-0297.00327.
Giannone, D., Lenza, M., i Reichlin, L. (2009). Business cycles in the euro area. European Central Bank Working Paper Series, 1010.
Gogas, P. (2013). Business cycle synchronisation in the European Union: the effect of the common currency. OECD Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, 1. doi:10.1787/jbcma-2013-5k43jt540lzs.
Jiménez‐Rodríguez, R., Morales-Zumaquero, A., i Égert, B. (2013). Business cycle synchronization between euro area and Central and Eastern European countries. Review of Development Economics, 17(2). doi:10.1111/rode.12038.
Maravall, A., i del Rio, A. (2001). Time aggregation and the Hodrick–Prescott filter. Banco de Espana Working Papers, 108.
Mintz, I. (red.). (1970). Dating postwar business cycles: methods and their application to Western Germany, 1950–1967. Cambridge: NBER.
Mundell, R.A. (1961). A theory of optimum currency areas. American Economic Review, 51(4).
Nillson, R., i Gyomai, G. (2011). Cycle extraction: a comparison of the phase-average trend method, the Ho-drick–Prescott and Christiano–Fitzgerald filters. OECD Statistics Working Papers, 04. doi:10.1787/5kg9srt7f8g0-en.
Obradović, S., i Mihajlović V. (2013). Synchronization of business cycles in the selected European countries. Panoeconomicus, 60(6). doi:10.2298/pan1306759o.
Seymen, A. (2012). Euro area business cycles. OECD Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, 1. doi:10.1787/jbcma-2012-5k98xgf7dnwk.
Traktat o Unii Europejskiej (OJ C 326, 26.10.2012).
Yamada, H. (2011). A note on band-pass filters based on the Hodrick–Prescott filter and the OECD system of composite leading indicators. OECD Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, 2. doi:10.1787/jbcma-2011-5kg0pb01sbbt.