Synchronizacja cykli koniunkturalnych wybranych państw byłej Jugosławii ze strefą euro

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.2018.004

Keywords:

strefa euro, cykle koniunkturalne

Abstract

Motywacja: Zgodnie z teorią optymalnych obszarów walutowych R. Mundella, synchronizacja cykli koniunkturalnych jest niezbędna dla uczestników strefy walutowej. Kryterium to nie jest wymienione w formalnych wymaganiach przystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) do strefy euro, więc jest często pomijane w analizie przygotowań państw członkowskich do przyjęcia wspólnej waluty.

Cel: Celem niniejszego artykułu jest analiza stopnia synchronizacji koniunktury czterech państw byłej Jugosławii z koniunkturą strefy euro. Państwa byłej Jugosławii są na różnym etapie integracji europejskiej i konwergencji z gospodarką unijną, więc stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych między państwami również jest inny.

Materiały i metody: W niniejszym artykule użyto szeregi czasowe PKB i produkcji przemysłowej strefy euro i czterech państw byłej Jugosławii (Słowenii, Chorwacji, Serbii i Macedonii), które zdekomponowano używając dwukrotnie filtru górnoprzepustowego Hodricka?Prescotta. Następnie zidentyfikowano cykle klasyczne, cykle odchyleń i punkty zwrotne, które były podstawą analizy synchronizacji cykli.

Wyniki: Wsród analizowanych państw byłej Jugosławii, gospodarka Słowenii jest dobrze zsynchronizowana z gospodarką strefy euro. W przypadku Chorwacji wystąpiła słaba synchronizacja w kategorii produkcji przemysłowej. W przypadku Serbii i Macedonii wykazano dość słabą synchronizację w każdej kategorii, zwłaszcza PKB, na co wskazywał niższy poziom współczynnika korelacji oraz dodatkowe cykle koniunkturalne.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., i Walczyk, K. (2012). Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro. Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Warszawa: SGH.

Artis, M., Krolzig, H., i Toro, J. (2004). The European business cycle. Oxford Economic Papers, 56(1). doi:10.1093/oep/56.1.1.

Burns, A.F., i Mitchell, W.C. (red.). (1946). Measuring business cycles. Cambridge: NBER.

Canova, F., i Schlaepfer, A. (2015). Has the Euro-mediterranean partnership affected mediterranean business cycles? Journal of Applied Econometrics, 30(2). doi:10.1002/jae.2364.

Darvas, Z., i Szapáry, G. (2008). Business cycle synchronization in the enlarged EU. Open Economies Review, 19(1). doi:10.1007/s11079-007-9027-7.

de Haan, J., Inklaar, R., i Jong-A-Pin, R. (2008). Will business cycles in the euro area converge? A critical survey of empirical research. Journal of Economic Surveys, 22(2). doi:10.1111/j.1467-6419.2007.00529.x.

Eurostat. (2018). Pobrane 20.05.2018 z http://ec.europa.eu/eurostat.

Frankel, J.A., i Rose, A.K. (1998). The endogeneity of the optimum currency area criteria. The Economic Journal, 108(449). doi:10.1111/1468-0297.00327.

Giannone, D., Lenza, M., i Reichlin, L. (2009). Business cycles in the euro area. European Central Bank Working Paper Series, 1010.

Gogas, P. (2013). Business cycle synchronisation in the European Union: the effect of the common currency. OECD Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, 1. doi:10.1787/jbcma-2013-5k43jt540lzs.

Jiménez‐Rodríguez, R., Morales-Zumaquero, A., i Égert, B. (2013). Business cycle synchronization between euro area and Central and Eastern European countries. Review of Development Economics, 17(2). doi:10.1111/rode.12038.

Maravall, A., i del Rio, A. (2001). Time aggregation and the Hodrick–Prescott filter. Banco de Espana Working Papers, 108.

Mintz, I. (red.). (1970). Dating postwar business cycles: methods and their application to Western Germany, 1950–1967. Cambridge: NBER.

Mundell, R.A. (1961). A theory of optimum currency areas. American Economic Review, 51(4).

Nillson, R., i Gyomai, G. (2011). Cycle extraction: a comparison of the phase-average trend method, the Ho-drick–Prescott and Christiano–Fitzgerald filters. OECD Statistics Working Papers, 04. doi:10.1787/5kg9srt7f8g0-en.

Obradović, S., i Mihajlović V. (2013). Synchronization of business cycles in the selected European countries. Panoeconomicus, 60(6). doi:10.2298/pan1306759o.

Seymen, A. (2012). Euro area business cycles. OECD Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, 1. doi:10.1787/jbcma-2012-5k98xgf7dnwk.

Traktat o Unii Europejskiej (OJ C 326, 26.10.2012).

Yamada, H. (2011). A note on band-pass filters based on the Hodrick–Prescott filter and the OECD system of composite leading indicators. OECD Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, 2. doi:10.1787/jbcma-2011-5kg0pb01sbbt.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Ravinskij, D. (2018). Synchronizacja cykli koniunkturalnych wybranych państw byłej Jugosławii ze strefą euro. Catallaxy, 3(2), 89–101. https://doi.org/10.24136/cxy.2018.004

Issue

Section

Articles