Czynniki determinujące zmiany na rynku kryptowalut

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.2018.001

Keywords:

F32, G12, O31

Abstract

Motywacja: Obecnie na rynku kryptowalut zachodzą istotne zmiany, których odzwierciedleniem są wahania kapitalizacji całego rynku, jak również poszczególnych kryptowalut. W literaturze przedmiotu brakuje opisu tych przemian z wyodrębnieniem czynników, które je wywołują. Korzyści z likwidacji istniejącej luki poznawczej były głównym motywem wyboru tematyki niniejszego artykułu.

Cel: Celem artykułu jest wyszczególnienie czynników, które wpływały zarówno pozytywne, jak i negatywne na wartość kapitalizacji rynku kryptowalut, tj. korektę rynku, która miała miejsce pod koniec maja 2017 roku, hossę, którą odnotowano w drugiej połowie listopada 2017 roku oraz kryzys z połowy stycznia 2018 roku.

Materiały i metody: W celu określenia dynamiki zmian, porównywano kapitalizację, zarówno poszczególnych kryptowalut, jak i całego rynku. Dane odnośnie kapitalizacji rynku oraz cen poszczególnych walut cyfrowych pochodzą z portalu CoinMarketCap. Analizie poddano następujące kryptowaluty: Bitcoin, Ethereum oraz Ripple. Ich wybór wynika z faktu, że zmiany ich ceny mają największe znaczenie dla kapitalizacji całego rynku. Zakres czasowy artykułu obejmuje okres od 20.04.2017 roku do 20.04.2018 roku. Wybór ten podyktowany był wzrostem popularności kryptowalut, ich pojawieniem się w świadomości wielu nowych odbiorców za pośrednictwem mass mediów oraz zwiększeniem intensywności działań rządów mających na celu wprowadzenie kolejnych regulacji rynku.

Wyniki: Rynek kryptowalut, z uwagi na swoją niezależność od jakiejkolwiek gospodarki narodowej, nie jest uzależniony od nastrojów inwestycyjnych na giełdach poszczególnych państw. Jako główne przyczyny zmian cen wyodrębniono natomiast takie czynniki, jak: regulacje, obostrzenia podatkowe, akceptacja płatności kryptowalutami, opinie ekspertów, intensywność przekazu medialnego oraz indywidualne decyzje większych inwestorów.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bloomberg. (2018). China escalates crackdown on cryptocurrency trading. Pobrane 04.04.2018 z https://www.bloomberg.com.

Buterin, V. (2013). Ripple is officially open source. Pobrane 03.04.2018 z https://bitcoinmagazine.com.

CoinMarketCap. (2018). Pobrane 03.04.2018 z https://coinmarketcap.com.

De, N. (2017a). ’All-you-can-fly’ airline begins accepting Bitcoin and Ether. Pobrane 03.04.2018 z https://www.coindesk.com.

De, N. (2017b). Deutsche Bank: blockchain opportunities are ’huge’. Pobrane 03.04.2018 z https://www.coindesk.com.

De, N. (2017c). ECB President Draghi: cryptocurrency impact still ’limited’. Pobrane 03.04.2018 z https://www.coindesk.com.

Ethtrade. (2016). Understanding Ethereum. Pobrane 03.04.2018 z https://mightyfoxblog.files.wordpress.com.

Financial Tribune. (2017). Iran cyberspace authority welcomes Bitcoin and other crypto-currencies. Pobrane 03.04.2018 z https://financialtribune.com.

Gibbs, S. (2018). Google bans Bitcoin adverts in cryptocurrency crackdown. Pobrane 27.04.2018 z https://www.theguardian.com.

Higgins, S. (2017). G-Eazy, Mariah and more to sell albums for Monero. Pobrane 03.04.2018 z https://www.coindesk.com.

Horwitz, J. (2018). South Korea is walking back threats to ban cryptocurrency trading. Pobrane 04.04.2018 z https://qz.com.

Kądziołka, K. (2016). Inwestycje w Internecie. Bitcoin i inne kryptowaluty. Warszawa: Rozpisani.pl.

Kwiecień, P. (2017). Czym jest Bitcoin i jak inwestować w CFD na Bitcoin? Pobrane 03.04.2018 z https://cdn2.hubspot.net.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. Pobrane 03.04.2018 z https://bitcoin.org.

Piech, K. (red.). (2017). Podstawy korzystania z walut cyfrowych. Pobrane 03.04.2018 z https://www.gov.pl.

Piotrowska, A.I. (2018). Bitcoin: płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty. Warszawa: CeDeWu.

Sundararajan, S. (2017). Russia will ’never’ consider Bitcoin legalization says minister. Pobrane 03.04.2018 z https://www.coindesk.com.

Wong, A. (2018). European regulator warns: investors could lose everything betting on new cryptocurrencies. Pobrane 04.04.2018 z https://www.cnbc.com.

Zhao, W. (2017). Hedge fund pro Miller is ’50 percent’ invested in Bitcoin. Pobrane 03.04.2018 z https://www.coindesk.com.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Pudło, D. (2018). Czynniki determinujące zmiany na rynku kryptowalut. Catallaxy, 3(1), 55–64. https://doi.org/10.24136/cxy.2018.001

Issue

Section

Articles