Economic patriotism among people under 35 in Poland in the face of globalization

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.2022.003

Keywords:

economic patriotism, ethnocentrism, consumer, globalization, enterprise, internationalization

Abstract

Motivation: Nowadays, economic patriotism is the current social trend affecting a number of aspects related to the economy, the functioning of enterprises and consumers in the conditions of market competition. Companies wishing to maximize their profits and at the same time remain in positive relationships with their customers should pay special attention to the factors that determine the decision-making of young consumers in the selection of goods and services.

Aim: The study pays special attention to current situations related to the internationalization of enterprises operating on the Polish market. The main aim of the analysis is to show a number of determinants influencing the manifestations of economic patriotism among adults up to 35 years of age, which if well understood, will allow entrepreneurs to increase the effectiveness of their managed institutions, as well as the analysis of positive and negative market behavior related to economic patriotism.

Materials and methods: For the purpose of this study, own research was conducted, which brings a new approach to the discussed issue, showing the attitudes of young consumers consistent with the idea of economic patriotism.

Results: People under the age of 35 show a high awareness of economic patriotism and are consumers with a high degree of ethnocentrism. For further effective development of attitudes related to economic patriotism and, above all, their practical realization, a broad initiative is necessary from top-down undertakings on the part of the government, through schools and universities to grassroots social initiatives and realization of the idea of economic patriotism by the individual.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartosik-Purgat, M. (Ed.). (2017). Zachowania konsumentów: globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe. PWN.

CBOS. (2017). Patriotyzm gospodarczy: komunikat z badań, 143. Retrieved 15.06.2022 from https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_143_17.PDF.

Cleveland, M., Laroche, M., & Papadopoulos, N. (2009). Cosmopolitanism, consumer ethnocentrism, and materialism: an eight-country study of antecedents and outcomes. Journal of International Marketing, 17(1), 116?146. https://doi.org/10.1509/jimk.17.1.116.

de Mooij, M. (2004). Consumer behavior and culture: consequences for global marketing and advertising. Sage.

Goliszek, A. (2015). Homogenizacja i heterogenizacja zachowań konsumenckich w społeczeństwie globalnym. Handel Wewnętrzny, 1(354), 101?109.

IPSOS. (2016). Moda na polskość. Retrieved 15.06.2022 from https://www.ptbrio.pl/k16/files/k16_moda_na_polskosc_ipsos.pdf.

McGrew, A. (1992). Conceptualizing global politics. In A. McGrew (Ed.), Global politics: globalization and the nation-state (pp. 8?39). Polity Press.

Myers, M.B. (2015). Ethnocentrism: a literature overview and directions for future research. In: Gomes, R. (Ed.), Proceedings of the 1995 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science (pp. 202?207). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13147-4_51.

Nestorowicz, R., Pilarczyk, B., Jerzyk, E., Rogala, A., & Disterheft, A. (2016). Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu ?Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej?. Retrieved 15.06.2022 from https://ue.poznan.pl/data/upload/articles/20161117/e3ce22140925691154/postay-etnocentryczne-konsumentow-a-szanse-i-bariery-rozwoju-rynku-zywnosci-ekologicznej.pdf.

Nowacki, F. (2013). Implikacje globalizacji i regionalizacji dla przedsiębiorczości międzynarodowej. Przegląd Organizacji, 5, 4?9.

Perlmutteri, H.V., & Heenan, D.A. (1974). How multinational should your top managers be. Harvard Business Review, 52(6), 121?132.

Radkiewicz, P. (2019). Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm: perspektywa makropsychologiczna. PWN.

Sharma, S., Shimp, T.A. & Shin, J. (1995). Consumer ethnocentrism: a test of antecedents and moderators. Journal of the Academy of Marketing Science, 23, 26?37. https://doi.org/10.1007/BF02894609.

Staszyńska, K.M. (2006). Młody konsument: obszary bezradności w świecie konsumpcji. Retrieved 15.06.2022 from http://www.uokik.gov.pl/download/Z2Z4L3Vva2lrL3BsL2RlZmF1bHRfYWt0dWFsbm9zY2kudjAvMTIwLzE0OC8xL21sb2R5X2tvbnN1bWVudF9wcmV6ZW50YWNqYXN0YXN6eW5za2EucHB0.

Sułkowski, Ł., Ignatowski, G., & Sułkowska, J. (2017). Przedsiębiorczość patriotyczna. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(12), 91?105.

Szabuniewicz, J., & Majkut, R. (2021). Etnocentryzm konsumencki wśród polskich konsumentów w dobie pandemii koronawirusa COVID-19. Przegląd Organizacji, 12(983, 38?47. https://doi.org/10.33141/po.2021.12.05.

Szromnik, A., & Figiel, A. (2002). Porównanie etnocentrycznej orientacji konsumentów w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej. In K. Budzowski, & S. Wydymus (Eds.), Handel międzynarodowy 2002: stan i kierunki rozwoju: materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej (pp. 581?590). AE w Krakowie.

Thurow, L.C. (1999). Przyszłość kapitalizmu. Wydawnictwo Dolnośląskie.

Zeira, Y. (1976). Management development in ethnocentric multinational corporations. California Management Review, 18(4), 34?42. https://doi.org/10.2307/41164666.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Śliwa, M. (2022). Economic patriotism among people under 35 in Poland in the face of globalization. Catallaxy, 7(1), 33–44. https://doi.org/10.24136/cxy.2022.003

Issue

Section

Articles