Euroscepticism in the Visegrád Group

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.2021.004

Keywords:

Visegrád Group, V4, Euroscepticism, Visegrád Group Euroscepticism, V4 Euroscepticism

Abstract

Motivation: Euroscepticism is an phenomenon which is becoming increasingly important. EU countries ought to enhance cooperation in the face of major challenges. Despite challenges facing the European Union too little attention has been devote exploration Euroscepticism with particular reference to the V4 countries.

Aim: The main objective of this study was to examine citizen?s Euroscepticism in the countries of the Visegrád Group. Accordingly, in the theoretical section were introduced definition of Euroscepticism, its classification and present differences in delineating of the phenomenon. Instigate an attempt to indicate the sources of Euroscepticism in the V4 countries and its characterize. The theoretical part was the basis for the empirical part in which was performed analysis results of Eurobarometer Public Opinion Researches.

Materials and methods: Quantitative (basic statistical analysis and ALSCAL algorithm) methods were used in this investigation. The research data was drawn from Eurobarometer opinion polls commissioned by the European Commission.

Results: The study indicated a varied level of Euroscepticism among the citizens of the Visegrad Group countries and the source of the whole phenomenon is strongly rooted in the sphere of migration. The Czechs are the most anti-European society from the V4 group. Reasearch on Euroscepticism must also be carried out at the level of the societies of individual states, and not only of political parties.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bertoncini, Y., & Koenig, N. (2014). Euroscepticism or Europhobia: voice vs. exit. Notre Europe, 121, 27 November, 1?20.

Condruz-Băcescu, M. (2014). Euroscepticism across Europe: drivers and challenges. European Journal of Interdisciplinary Studies, 6(2), 52?59.

Csehi, R., & Zgut, E. (2021). ?We won?t let Brussels dictate us?: Eurosceptic populism in Hungary and Poland. European Politics and Society, 22(1), 53?68. https://doi.org/10.1080/23745118.2020.1717064.

de Vreese, C.H. (2007). A spiral of Euroscepticism: the media?s fault. Acta Politica, 42, 271?286. https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500186.

Długosz, P. (2019). Trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 95?121. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.1.6.

European Commission. (2016a). Standard Eurobarometer 85.2. Retrieved 18.11.2021 from https://data.europa.eu/data/datasets/s2130_85_2_std85_eng?locale=en.

European Commission. (2016b). Standard Eurobarometer 86.2. Retrieved 18.11.2021 from https://data.europa.eu/data/datasets/s2137_86_2_std86_eng?locale=en.

European Commission. (2017a). Standard Eurobarometer 87.3. Retrieved 18.11.2021 from https://data.europa.eu/data/datasets/s2142_87_3_std87_eng?locale=en.

European Commission. (2017b). Standard Eurobarometer 88.3. Retrieved 18.11.2021 from https://data.europa.eu/data/datasets/s2143_88_3_std88_eng?locale=en.

European Commission. (2018a). Standard Eurobarometer 89.1. Retrieved 18.11.2021 from https://data.europa.eu/data/datasets/s2180_89_1_std89_eng?locale=en.

European Commission. (2018b). Standard Eurobarometer 90.3. Retrieved 18.11.2021 from https://data.europa.eu/data/datasets/s2215_90_3_std90_eng?locale=en.

European Commission. (2019a). Standard Eurobarometer 91.5. Retrieved 18.11.2021 from https://data.europa.eu/data/datasets/s2253_91_5_std91_eng?locale=en.

European Commission. (2019b). Standard Eurobarometer 92.3. Retrieved 18.11.2021 from https://data.europa.eu/data/datasets/s2255_92_3_std92_eng?locale=en.

European Commission. (2020). Standard Eurobarometer 93.1. Retrieved 18.11.2021 from https://data.europa.eu/data/datasets/s2262_93_1_93_1_eng?locale=en.

Ganea, E.A. (2019). Euroscepticism: contemporary trends and manifestations. Journal of Global Politics and Current Diplomacy, 7(1), 31?40.

Gehring, K. (2019). Overcoming history through international organizations: historical roots of EU support and Euroscepticism. CESifo Working Paper, 7831, 1?33.

Glied, V., & Zamęcki, Ł. (2021). Together, but still separated: migration policy in the V4 countries. Politics in Central Europe, 17(s1), 647?673. https://doi.org/10.2478/pce-2021-0027.

Góralczyk, B. (2019). Partie polityczne państw Grupy Wyszehradzkiej wobec UE: kierunki myślenia i działania w obliczu kryzysu. Studia Europejskie. Studies in European Affairs, 23(3), 69?90. https://doi.org/10.33067/SE.3.2019.4.

Grodzki, R. (2016). Strategiczne porozumienia ponad podziałami: Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej. Przegląd Strategiczny, (9), 375?392. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.26.

Harmsen, R., & Spiering, M. (2004). Euroscepticism and the evolution of European political debate. Euroscepticism, 20, 13?35. https://doi.org/10.1163/9789401201087_002.

Kopecký, P., & Mudde, C. (2002). The two sides of Euroscepticism: party positions on European integration in East Central Europe. European Union Politics, 3(3), 297?326. https://doi.org/10.1177/1465116502003003002.

Koźbiał, K. (2020). Znaczenie eurosceptycyzmu na scenie politycznej Republiki Czeskiej: uwarunkowania i konsekwencje. Politeja, 17(3(66)), 261?276. https://doi.org/10.12797/politeja.17.2020.66.18.

Kranz, J. (2021). Unia Europejska w obliczu dobrej zmiany, czyli krajobraz przed bitwą. Retrieved 18.11.2021 from https://www.academia.edu/49084976/Unia_Europejska_w_obliczu_dobrej_zmiany.

Lasoń, M. (2011). Eurosceptycyzm jako przejaw populizmu w praktyce politycznej III RP. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 8(4), 187?201.

Leśniczak, R. (2019). Proeuropejskość czy eurosceptycyzm: wizerunek Unii Europejskiej w kontekście kryzysu migracyjnego i uchodźczego: analiza polskiej prasy opinii. Łódzkie Studia Teologiczne, 28(1), 115?131.

Mangada Real de Asúa, E. (2021). Eurosceptics or ?Brussels-sceptics?: understanding the roots and consequences of Poland and Hungary?s shift towards illiberal democracy. Retrieved 18.11.2021 from https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/47626/TFG%20-%20Mangada%20Real%20de%20Asua%2C%20Eduardo.pdf?sequence=1.

McLaren, L.M. (2002). Public support for the European Union: cost/benefit analysis or perceived cultural threat. The Journal of Politics, 64(2), 551?566.

Money. (2020). Wojna o budżet UE: chodzi nie tylko o weto, sprawa ma drugie dno. Retrieved 18.11.2021 from https://www.money.pl/gospodarka/budzet-ue-nie-tylko-weto-polski-i-wegier-ale-i-spor-bogatych-z-biednymi-6576900878088992a.html.

Pleśniarska, A. (2017). Integracja europejska w obliczu eurosceptycyzmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 966(6), 29?43. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0602.

Reuters. (2020). Utopian fantasy?: Hungary?s Orban dismisses EU climate policy plans. Retrieved 18.11.2021 from https://www.reuters.com/world/europe/utopian-fantasy-hungarys-orban-dismisses-eu-climate-policy-plans-2021-10-21.

Riedel, R., & Zuba, K. (2015). EUROsceptycyzm: propozycja konceptualizacji. Przegląd Europejski, 37(3), 26?48. https://doi.org/10.31338/1641-2478pe.3.15.2.

Rodrik, D. (2018). Populism and the economics of globalization. Journal of International Business Policy, 1, 12?33. https://doi.org/10.1057/s42214-018-0001-4.

Stach, Ł. (2011). Środkowoeuropejscy populiści trzymają się mocno: populizm w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 8(4), 223?237.

Taggart, P. (1998). A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems. European Journal of Political Research, 33(3), 363?388. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00387.

Taggart, P., & Szczerbiak, C. (2001). Parties positions and Europe: Euroscepticism in the EU candidate states of Central and Eastern Europe. Sussex European Institute.

Taggart, P., & Szczerbiak, C. (2004). Contemporary Euroscepticism in the party systems of the European Union candidate states of Central and Eastern Europe. European Journal of Political Research, 43(1), 1?27. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2004.00143.x.

Zagóra-Jonszta, U. (2017). Polscy ekonomiści o przebiegu i skutkach transformacji. Studia Ekonomiczne, 316, 208?219.

Zapletalová, V., & Komínková, M. (2020). Who is fighting against the EU?s energy and climate policy in the European Parliament: the contribution of the Visegrad Group. Energy Policy, 139, 111326. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111326.

Zuba, K. (2006). Polski eurosceptycyzm i eurorealizm. Uniwersytet Opolski.

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

Szewczyk, J. (2021). Euroscepticism in the Visegrád Group. Catallaxy, 6(2), 49–63. https://doi.org/10.24136/cxy.2021.004

Issue

Section

Articles