Determinanty poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.v2i1.1

Keywords:

integracja europejska, badania sondażowe, poparcie dla Unii Europejskiej

Abstract

Motywacja: Głównym motywem wyboru tematu niniejszego artykułu było wyjaśnienie przyczyn wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) i ukazania zmian postaw politycznych obywateli państw członkowskich oraz zjawisk społecznych wpływających na postrzeganie integracji międzynarodowej. Drugim motywem była próba zbadania wpływu sytuacji gospodarczej na wybory polityczne obywateli.
Cel: Celem artykułu jest identyfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na poparcie dla członkostwa w UE.
Wyniki: Na podstawie zaprezentowanego modelu ekonometrycznego wykazano, że wpływ na postrzeganie instytucji unijnych mają: sytuacja ekonomiczna w danym państwie, napływ imigrantów i czynniki polityczne. Wpływ takich czynników, jak: nierówności społeczne i konsolidacja fiskalna, okazał się nieistotny statystycznie.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, C.J., i Reichert, M.S. (1995). Economic benefits and support for membership in the EU: a cross-national analysis. Journal of Public Policy, 15(3). doi:10.1017/S0143814X00010035.
Bolstad, J. (2014). Dynamics of European integration: Public opinion in the core and periphery. European Union Politics, 16(1). doi:10.1177/1465116514551303.
Doyle, O., i Fidrmuc, J. (2006). Who favors enlargement?: Determinants of support for EU membership in the candidate countries' referenda. European Journal of Politi-cal Economy, 22(2). doi:10.1016/j.ejpoleco.2005.09.008.
Eichenberg, R.C., i Dalton, R.J. (1993). Europeans and the European Community: the dynamics of public support for European integration. International Organization 47(4). doi:10.1017/S0020818300028083.
Eurostat. (2017). Pobrane 24.04.2017 z http://ec.europa.eu/eurostat.
Folsz, A. i Toka, G. (2006). Determinants of support for EU membership in Hungary. W: R. Rohrschneider i S. Whitefield (red.), Public opinion, party competition, and the European Union in Post-communist Europe. New York: Palgrave Macmillan.
Gabel, M.J. (1998). Economic integration and mass politics: market liberalization and public attitudes in the European Union. American Journal of Political Science, 42(3). doi:10.2307/2991736.
Jacquier, K. (2012). Public support for European integration: a comparative analysis. Documents de travail du CES, 88.
Joffe, J. (2016). Historic, dangerous decision. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.politico.eu.
Krastev, I. (2016). Political elites lost Europe. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.politico.eu.
Mauldin, J. (2016). Three reasons why Brits voted for Brexit. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.forbes.com.
Rodionova, Z. (2016). EU referendum: The business arguments for and against UK membership. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.independent.co.uk.
Tanasoiu, C. i Colonescu, C. (2008). Determinants of support for European integration: the case of Bulgaria. European Union Politics, 9(3). doi:10.1177/1465116508093489.

Downloads

Published

2017-06-30

How to Cite

Olejnik, Łukasz W. (2017). Determinanty poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej. Catallaxy, 2(1), 5–12. https://doi.org/10.24136/cxy.v2i1.1

Issue

Section

Articles