Zjawisko drenażu mózgów w Polsce

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24136/cxy.2020.004

Keywords:

drenaż mózgów, migracja intelektualna, kapitał ludzki, migracje międzynarodowe

Abstract

Motywacja: Swobodny przepływ pracowników, szczególnie w wieku produkcyjnym, przejawia się migracją związaną głównie oddziaływaniem na przebieg karier zawodowych. Opuszczanie danego terenu przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nazywany jest drenażem mózgów. Obserwowany w Polsce, osłabia gospodarkę oraz budzi coraz większy niepokój ze względu na fakt odpływu młodych, wykwalifikowanych osób.

Cel: Celem artykułu jest zdefiniowanie skali zjawiska drenażu mózgów z uwzględnieniem jego przyczyn na podstawie wybranych definicji.

Materiały i metody: Wykorzystano krytyczną analizę źródeł wtórnych, a także literatury podmiotu. Materiał empiryczny stanowią dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centrum Badania Opinii Społecznej.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy można uznać, że problem drenażu mózgów jest ciągle aktualny w gospodarce, a z czasem może narastać. Jego intensywność obserwowana jest głównie na wschodzie i południu Unii Europejskiej (UE), gdzie państwa odznaczają się najmniejszą zdolnością do zatrzymywania talentów. W Polsce odnotowano największą mobilność wykwalifikowanej kadry na terenie UE.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aráuz Torres, M.A., i Wittchen, U. (2010). Brain drain across the globe: country case studies. W: K. Hadaś (red.), International skill flows: academic mobility and brain gain. Poznań: UAM.

Brzozowski, J. (2010). Zjawisko drenażu mózgów w teorii ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 843.

CBOS. (2016). Praca za granicą. Pobrane 12.07.2020 z https://www.cbos.pl.

GUS. (2018). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2017. Pobrane 07.07.2020 z https://stat.gov.pl.

GUS. (2020). Dziedzinowe bazy wiedzy. Pobrane 12.07.2020 z http://swaid.stat.gov.pl.

Jończy, R. (2015). Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnej migracji w wymiarze regionalnym na przykładzie regionu opolskiego. Warszawa: Instytut Śląski.

Kaczmarczyk, P. (2005). Czy Polsce zagraża ,,drenaż mózgów”. Biuletyn Migracyjny Ośrodka Badania nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 3.

Kaczmarczyk, P. (2006). Współczesne migracje zagraniczne Polaków: skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Warszawa: OBM.

Kaczmarczyk, P., i Okólski, M. (2005). Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Koser, K., i Salt, J. (1997). The geography of highly skilled international migration. International Journal of Population Geography, 3(4). doi:10.1002/(sici)1099-1220(199712)3:4%3C285::aid-ijpg72%3E3.0.co;2-w.

Kostrzewa, Z., i Szałys, D. (2013). Migracje zagraniczne ludności: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Pobrane 07.07.2020 z https://stat.gov.pl.

Lewis, G.J. (1982). Human migration: a geographical perspective. London: Croom Helm.

Makulec, A. (2013). Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających imigrantów na przykładzie personelu medycznego. CMR Working Papers, 61/119.

ONZ. (1948). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Pobrane 13.07.2020 z https://www.unesco.pl.

Sjaastad, L.A. (1962). The costs and returns of human migration. Journal of Political Economy, 70(5). doi:10.1086/258726.

Skórska, A. (2004). Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Poznań: WSB.

Stark, O., i Bloom, D.E. (1985). The new economics of labor migration. American Economic Review, 75(2).

Szczygielska, I. (2013). Migracje zarobkowe kobiet i wpływ na funkcjonowanie rodziny. Warszawa: UW.

Szuper, K. (2007). Problem drenażu mózgów w Polsce wschodniej. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 9(4). doi:10.18290/reiz.2017.9.4-5.

Woods, R. (1982). Theoretical population geography. London: Longman.

Downloads

Published

2020-07-21

How to Cite

Sienkiewicz, Żaneta. (2020). Zjawisko drenażu mózgów w Polsce. Catallaxy, 5(1), 35–41. https://doi.org/10.24136/cxy.2020.004

Issue

Section

Articles