Zielone obligacje skarbowe jako sposób finansowania zadań publicznych

Keywords: zrównoważony rozwój finansów publicznych, zielona obligacja, zielona obligacja skarbowa

Abstract

Motywacja: W krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu brakuje obszernych i zwartych opracowań poświęconych zielonym obligacjom skarbowym. Zasadne jest zatem stworzenie publikacji, w której w sposób holistyczny podjęto by tę problematykę. Niniejszy artykuł jest próbą wypełnienia przedstawionych braków poznawczych.

Cel: Celem artykułu jest prezentacja kompleksowej charakterystyki globalnego rynku zielonych obligacji skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich emisji.

Materiały i metody: Wykorzystano następujące analizy: literatury przedmiotu, raportów branżowych, opisową, porównawczą, indukcyjną oraz studium przypadku.

Wyniki: Zielone obligacje rządowe stały się segmentem zarówno polskiego, jak i zagranicznego rynku kapitałowego w wyniku przeprowadzonych od 2016 roku emisji, a Polska została pionierem zielonych obligacji skarbowych. Proces badawczy pozwolił na kompleksową analizę globalnego rynku zielonych obligacji skarbowych (dwanaście emisji). Mimo tego, że ekologiczny dług skarbowy jest w początkowej fazie istnienia, można zauważyć pewne tendencje rozwojowe. Czynniki determinujące ekspansję tego segmentu to: mobilizacja kapitału, dywersyfikacja bazy inwestorskiej oraz poprawa wizerunku państwa. Można zatem domniemywać, że wartość tego rynku będzie systematycznie wzrastać.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bankier. (2019). MF wyemitowało 10- i 30-letnie green bonds. Pobrane 07.05.2019 z http://www.bankier.pl.

Ciak, J., i Górniewicz, G. (2010). Bony i obligacje skarbowe jako instrumenty finansowania deficytu budżetowego w Polsce. Studia Prawno-Ekonomiczne, 82.

Climate Bonds Initiative. (2018). Sovereign green bonds briefing. Pobrane 05.05.2019 z http://www.climatebonds.net.

Climate Bonds Initiative. (2019). Green bonds: the state of the market 2018. Pobrane 26.04.2019 z http://www.climatebonds.net.

DBRS. (2019). European sovereigns: growing the green bond market. Pobrane 05.05.2019 z http://www.dbrs.com.

Dutch State Treasury Agency. (2019). Issuance 20-year sovereign green bond on 21 May 2019. Pobrane 05.05.2018 z http://english.dsta.nl.

Dziawgo, L. (2010). Zielony rynek finansowy: ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.

Faerber, E. (1996). Wszystko o obligacjach. Warszawa: WIG-Press.

Głuchowski, J. (2001). Budżet i procedura budżetowa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Gray, K. (2019). Chile lines up LatAm’s first sovereign green bond. Pobrane 05.05.2019 z http://www.latinfinance.com.

International Capital Market Association. (2017). Green bond principles. Pobrane 07.05.2019 z http://www.icmagroup.org.

Kaminker, C., i Stewart, F. (2012). The role of institutional investors in financing clean energy. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, 23. doi:10.1787/20797117.

Laskowska, A. (2017). The green bond as a prospective instrument of the global debt market. Copernican Journal of Finance & Accounting, 6(4). doi:10.12775/CJFA.2017.023.

Ministerstwo Finansów. (2016). Polska pierwszym państwem emitującym zielone obligacje skarbowe. Pobrane 02.05.2019 z http://www.mf.gov.pl.

Ministerstwo Finansów. (2019). Wycena obligacji green bonds w euro. Pobrane 06.05.2019 z http://www.gov.pl.

Moody’s Investors Service. (2018). Sovereign green bond market on course for critical mass, but challenges remain. Pobrane 05.05.2019 z https://www.eticanews.it.

Ngugi, B. (2019). Kenya sets stage for first ever green bond after approving rules. Pobrane 05.05.2019 z https://www.businessdailyafrica.com.

Pawłowski, M. (2015). Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

Poland’s Ministry of Finance. (2017). Green bond report on the use of proceeds. Pobrane 06.05.2019 z http://www.mf.gov.pl.

Poland’s Ministry of Finance. (2018). Sovereign green bonds in Poland. Pobrane 07.05.2019 z http://pubdocs.worldbank.org.

Poland’s Ministry of Finance. (2019). Green bond report on the use of proceeds. Pobrane 06.05.2019 z http://www.gov.pl.

Postuła, M. (2015). Instrumenty zarządzania finansami publicznymi. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).

World Bank. (2017). Helping Malaysia develop the green sukuk market. Pobrane 05.05.2019 z http://treasury.worldbank.org.

World Bank. (2018). Seychelles launches world’s first sovereign blue bond. Pobrane 05.05.2019 z https://www.worldbank.org.

Published
2019-09-17
How to Cite
Laskowska, A. (2019). Zielone obligacje skarbowe jako sposób finansowania zadań publicznych. Catallaxy, 4(2), 103-111. https://doi.org/10.24136/cxy.2019.010
Section
Articles