Wpływ wprowadzenia euro na handel państw członkowskich unii monetarnej

Keywords: euro, strefa euro, handel, efekt euro

Abstract

Motywacja: Zgodnie z nową teorią optymalnego obszaru walutowego, ujednolicenie waluty powinno przyczynić się do zwiększenia powiązań gospodarczych państw członkowskich. W literaturze przedmiotu efekt kreacji handlu, powstały w wyniku wprowadzenia euro, nazywany jest efektem euro. Mimo, że istnieje bardzo dużo opracowań na temat tego efektu oraz wielu związanych z nim aspektów, trudno jest jednoznacznie ustalić jego rozmiar, zwłaszcza dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, które w latach 2007–2015 wprowadziły euro.

Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie zestawienia badań ekonomistów specjalizujących się w badaniach dotyczących efektu euro oraz wyników własnej analizy statystycznej.

Materiały i metody: Wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu, zarówno polskojęzycznej, jak i zagranicznej oraz analizę statystyczną, opartą na danych Banku Światowego.

Wyniki: Efekt euro niewątpliwie występuje, jednak trudno jednoznacznie określić jego rozmiar. Jego wielkość jest zróżnicowana pod względem sektorowym. Ponadto, można zauważyć zróżnicowany wpływ wprowadzenia euro na handel poszczególnych państw członkowskich unii walutowej, który zależny jest od kilku czynników, tj. momentu wprowadzenia euro, wielkości rynku, otwartości gospodarczej państw i specjalizacji oraz rozdrobnienia produkcji poszczególnych gospodarek.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baldwin, R., DiNino, V., Fontange, L., De Santis, R.A., i Taglioni, D. (2008). Study on the impact of the euro on trade and foreign direct investment. Economic Papers, 321. doi:10.2765/65274.

Bank Światowy. (2019). Pobrane 01.09.2019 z https://data.worldbank.org.

Berger, H., i Nitsch, V. (2008). Zooming out: the trade effect of the euro in historical perspective. Journal of International Money and Finance, 27(8). doi:10.1016/j.jimonfin.2008.07.005.

Bun, M., i Klaassen, F. (2002). Has the euro increased trade? Tinbergen Institute Discussion Paper, 108(2). doi:10.2139/ssrn.338602.

Cindea, I.M., i Cindea, M. (2012). The euro effect on international trade. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 58. doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.1109.

De Nardis, S., De Santis, R., i Vicarelli, C. (2008). The single currency’s effects on Eurozone sectoral trade: winners and losers? Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 2. doi:10.5018/economics-ejournal.ja.2008-17.

Flam, H., i Nordstrom H. (2006). Trade volume effects of the euro: aggregate and sector estimates. Seminar Papers, 746.

Fontange, L., Mayer, T., i Ottaviano, G.I.P. (2009). Of markets, products, prices: the effects of the euro on Europen firms. Intereconomics, 44(3). doi:10.1007/s10272-009-0289-8.

Frankel, J.A., & Rose, A.K. (1998). The endogenity of the optimum currency area criteria. The Economic Journal, 108(449). doi:10.1111/1468-0297.00327.

Glick, R., i Rose, A.K. (2002). Does a currency union affect trade? The time-series evidence. European Economic Review, 46(6). doi:10.1016/s0014-2921(01)00202-1.

Havranek, T. (2010). Rose effect and the euro: is the magic gone? Review of World Economics, 146(2). doi:10.1007/s10290-010-0050-1.

McKinnon, R.I. (1963). Optimum currency areas. The American Economic Review, 53(4).

Micco, A., Stein, E., i Ordonez, G. (2003). The currency union effect on trade: early evidence from EMU. Economic Policy, 18(37). doi:10.1111/1468-0327.00109_1.

Obstfeld, M., i Rogoff, K. (2009). Global imbalances and the financial crisis: products of common causes. CEPR Discussion Papers, 7606.

Tenreyro, S. (2007). On the trade impact of nominal exchange rate volatility. Journal of Development Economics, 82 (2). doi:10.1016/j.jdeveco.2006.03.007.

Wincenciak, L. (2014). European Monetary Union in the light of optimum currency areas theory. W: K. Opolski, i J. Górski (red.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Published
2019-09-03
How to Cite
Pukin, P. (2019). Wpływ wprowadzenia euro na handel państw członkowskich unii monetarnej. Catallaxy, 4(2), 113-122. https://doi.org/10.24136/cxy.2019.007
Section
Articles